Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Halvannet år etter at Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020-2024) ble lagt frem er det økte utfordringer med å rekruttere og beholde fastlegene, viser ny rapport. – Det haster med å stabilisere ordningen, sier @ingvildkjerkol. Les mer på https://t.co/0dmJuXIAKe https://t.co/EcprLABCnw

Postet:
2021-11-24 09:13:26

Delt innhold:
Rekrutteringsutfordringene fortsetter i fastlegeordningen
Halvannet år etter at Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020-2024) ble lagt frem er det økte utfordringer med å rekruttere og beholde fastlegene, viser ny rapport.