Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Med de nye kravene ville om lag 330 flere av de som hadde lærerutdanning på sitt førstevalg i år, vært kvalifisert til studieplass👩🏻‍🎓📚👨🏽‍🏫 - Vi må rekruttere våre fremtidige lærere fra et bredt utvalg av søkere, med ulike faglige styrker. Det vil både elevene og skolene være tjent med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) De nye opptakskravene vil gjelde fra opptaket høsten 2022💡

Postet:
2021-11-18 17:14:42