Person / Aktør:
Marianne Borgen
Marianne Borgen
Parti: SV

Innlegg:
Jeg er så glad for at Utenriksdepartementet ville ha møtet med Giverlandsgruppa for Palestina og mottakelse for deltakerne i Oslo Rådhus. Rådhushallen er en viktig og nydelig ramme rundt forhandlinger som handler om menneskerettigheter og fredsdialog.

Postet:
2021-11-18 15:20:32