Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Null hull i velferden! Vi setter av en milliard kroner i vårt budsjett for å starte arbeidet med å fylle det største hullet i velferdsstaten. ❤️🦷💚

Postet:
2021-11-16 11:09:32