Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Fire bokstaver i loven avgjorde Tonjes sak. Nå SV fremmer SV et forslag om å endre loven. De fire bokstavene skal vekk. Det vil være viktig for å stoppe seksuell utnytting og misbruk av barn.

Postet:
2021-11-17 13:54:35