Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Regjeringa må stanse de flate høvelkuttene i offentlig sektor (den såkalte ABE-reformen) i budsjettet for 2022. Enig?

Postet:
2021-11-17 08:06:28