Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Likelønnsdagen er en internasjonal markering av lønnsgapet mellom kvinner og menn. Fra og med i dag jobber kvinner i prinsippet gratis ut resten av året. Derfor jobber Rødt for en egen likelønnspott utenfor rammen i tariffoppgjøret for å heve kvinners lønn og for å utjevne lønnsulikhetene. #likelønnsdagen #likelønnsdagen2021 #hunjobbergratis

Emneknagger:

Postet:
2021-11-15 08:02:52