Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
#cop26 Vi er inne i andre og siste uke av klimaforhandlingene i Glasgow. Sveip for å få med deg tre viktige saker. 🌎1: Norge jobber på klimatoppmøtet for økte klimaambisjoner for å holde global oppvarming under 1.5°C. Det handler om større utslippsreduksjoner, økt klimafinansering og mer arbeid for å tilpasse seg klimaendringer. 🌍2: Løftet om at de rike landene skal bidra med 100 milliarder dollar årlig til utviklingsland, er ennå ikke nådd. Det trengs et krafttak for klimafinansiering. Regjeringen vil doble klimafinansiering til 14 milliarder kroner. 🌏3: En regelbok er viktig for å sette Parisavtalen ut i live. I Polen i 2018 ble store deler av regelboka ferdigstilt. Men det gjenstår å bli enige om blant annet felles regler for kjøp og salg av utslippskutt mellom land. Norge og Singapore har fått oppdraget om å lede forhandlingene. 👉🏽Les mer i lenken i bio.

Emneknagger:

Postet:
2021-11-10 18:28:17