Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
I dag la regjeringen frem sine endringer i budsjettet. Det er noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil. Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet. SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd!

Postet:
2021-11-08 15:34:15