Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Vi har fått Ap/Sp-regjeringas forslag til statsbudsjett og det er for smått og for grått. Etter åtte år med Høyrestyre er forskjellene i Norge for store og klimagassutslippene for høye. Da trengs mer enn vi så fra regjeringa i går. Klimapolitikken og den grønne næringspolitikken må kraftig forsterkes! Forskjellene må ned gjennom et mer omfordelende skattesystem, vi må bygge ut og utvide velferden vår og reversere de usosiale og hårreisende kuttene Høyre sto for som rammer de med aller minst. Nå skal SV lese budsjettet fra Ap og Sp grundig, og så skal vi legge fram vårt eget alternative budsjett. Et mer solidarisk, rettferdig og grønnere budsjett. 💚❤️ Og så blir det forhandlinger 💪

Postet:
2021-11-09 11:04:36