Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Hat trenger motstand. – Ingen i Norge skal utsettes for hets eller trusler. Regjeringen prioriterer arbeidet mot konspirasjonsteorier og ekstremisme høyt, sier @jonasgahrstore. Novemberpogromene markeres i dag for å ta avstand fra antisemittisme, rasisme og hat mot minoriteter: regjeringen.no/id2885948/

Postet:
2021-11-09 19:21:04