Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
Regjeringen sier selv at deres budsjettforslag betyr mer klimagassutslipp 😞 Hvis vi skal nå klimamålene våre må vi fortsette å kutte utslipp, ikke gå i motsatt retning 💚

Postet:
2021-11-08 22:57:19