Person / Aktør:
Finansdepartementet
Finansdepartementet

Innlegg:
Muligheter i hele landet, flere i jobb i et tryggere arbeidsmarked, bedre fordeling og mer rettferdig klimapolitikk er hovedprioriteringene i forslaget til endringer i statsbudsjettet for 2022👮🏻‍♀️💡https://t.co/iUUWc2BF9P

Postet:
2021-11-08 13:01:10

Delt innhold:
En ny og mer rettferdig kurs for hele Norge
– Vanlige folk vil merke at det er en ny regjering, allerede nå i første budsjett. Avgiftene skal ned, vanlige folk skal få en bedre hverdag og alle skal merke at vi nå har en regjering som ser hele Norge.