Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
6. november er den internasjonale dagen mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter. Noe av det viktigste Norge kan gjøre for en mer bærekraftig og fredelig verden er å si nei til å være med på nye angrepskriger.

Postet:
2021-11-06 18:02:47