Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Ungdom vet best hva som funker for at ungdom skal ha det bra👊🏻Derfor er det så viktig å inkludere barn og unge i politiske beslutninger som angår dem. For å løfte frem gode eksempler til inspirasjon kårer Bufdir Årets ungdomskommune, og i år var det Vefsn kommune som stakk av med pris og 250 000 kroner. Gratulerer så mye! Foto og film: Vefsn ungdomsråd.

Postet:
2021-11-05 16:57:48