Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@MadsAndenas @SV_Karin All politikk er i kontinuerlig endring, og stort sett til det bedre. Hvorfor i all verden er regler laget i en helt annen tid så ufeilbarlig og hellig at de ikke kan forbedres? Hvorfor skal disse reglene, som så åpenbart er inhumane, utdaterte og feilslått fredes?

Postet:
2021-11-04 21:58:15