Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi skal føre en aktiv næringspolitikk som utvikler nye jobber over hele landet. Næringsminister @jcvestre løfter fram disse fem punktene vi skal være i gang med før jul: 📈Eksportløft: Vi skal fastsette et mål om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030, styrke eksisterende eksportutviklingsordninger og identifisere nye tiltak som raskt kan settes i gang for å øke norsk verdiskapende eksport. 💼Én vei inn: Vi skal gjøre det enklere for norske bedrifter å finne frem til riktig virkemiddel. Vi skal sjekke om det er samsvar mellom bedriftens behov og det vi tilbyr. Fellesskapets penger skal brukes effektivt for mest mulig verdiskaping. 🇳🇴🏭Aktivt statlig eierskap: Staten skal være en aktiv og god eier, og vi skal sette i gang arbeidet med ny eierskapsmelding. Vi vil se på hvordan statens eierskap bidrar til å gi fellesskapet høyest mulig avkastning og gode tjenester, samtidig som selskapene driver ansvarlig, øker antall norske arbeidsplasser og bidrar til å akselerere det grønne skiftet. 🔋Grønn energigigant: Vi skal legge et løp for hvordan hele regjeringen kan bidra til å få fart på nye grønne industriprosjekter, der Norge med vår verdensledende kompetanse og naturressurser har store muligheter, for eksempel hydrogen, flytende havvind, karbonfangst- og lagring og batterier. Regjeringens mål er at Norge skal forbli en energigigant og en industriell drivkraft. 📊Omstillingsbarometer: Vi skal se nærmere på noen konkrete trekk ved norsk økonomi som vi mener er særlig sentrale for omstillingsevnen, og følge utviklingen over tid. En offentlig debatt og bevisstgjøring om dette kan bidra til å utløse enda mer kreativitet og nytenkning i næringslivet, og samtidig synliggjøre det ansvaret vi alle har for å bidra til at Norge også i fremtiden skal være et godt land å bo i.

Postet:
2021-11-02 12:17:17