Person / Aktør:
Ove Trellevik
Ove Trellevik
Parti: H

Innlegg:
Ikke flertall for letestans https://t.co/kY2A7IhoK7

Postet:
2021-11-02 21:13:36

Delt innhold:
Ikke flertall for letestans
Det er ikke flertall på Stortinget for forslaget fra SV, Rødt og MDG om å stanse all olje- og gassleting på norsk sokkel. Hverken regjeringen eller Høyre vil støtte forslaget. Det er klart etter at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har sendt et brev til Stortingets energi- og miljøkomite der hun gjør det klart at regjeringen ikke vil stemme for forslaget. Også Høyre sier nei til forslaget, som det da ikke er mulig å få flertal for. – Høyre er tilfreds med at regjeringen viderefører Solberg regjeringen sin politikk på området, og Høyre kommer ikke til å støtte forslagstillerne sitt forslag om stans i all leting etter olje og gass. Det sier Ove Trellevik, talsperson for Høyres petroleumspolitikk, til NRK.