Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Godt møte med mine nordiske kollegaer. 🇮🇸🇩🇰🇫🇮🇸🇪🇳🇴

Postet:
2021-11-02 14:30:41