Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
I dag hadde @MarteMP eit møte med representantar for reindrifta på Fosen i samband med vindkraftutbygginga på Roan og Storheia. Statsråden slo fast at statens folkerettslige forpliktingar overfor reindrifta skal sikrast, og at ho snart vil besøke vindkraftverket på Fosen. https://t.co/5tJ1v61CQK

Postet:
2021-11-02 13:27:04