Person / Aktør:
Tore Storehaug
Tore Storehaug
Parti: KRF

Innlegg:
@IngjerdL At ei nordisk parlamentarisk forsamling ikkje legg til grunn jamstillingsvedtaket frå Stortinget er mildt sagt oppsiktsvekkande.

Postet:
2021-11-02 13:07:23