Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Vi må slutte å snakke om hva vi ikke skal gjøre og heller snakke om alt vi MÅ og KAN gjøre. Oljeletingen må stoppes og alle partier må legge fram sin plan for å nå klimamålene. Nå samles verdens ledere for å diskutere vår felles framtid og Norge må gå foran!

Postet:
2021-11-01 11:25:54