Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Dihtet go don ahte dán vahko lea sámi giellavahkku? Visste du at det er samisk språkuke denne uka? Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen forteller mer om status for de samiske språkene i en ny episode av 💬 Kort oppsummert. #kortoppsummert #samiskspråkuke #sápmi

Emneknagger:

Postet:
2021-10-29 19:01:39