Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Av 1550 søknader var det 72 prosjekter som vant fram. Disse prosjektene deler på 9,4 milliarder kroner. De norske miljøene får om lag 470 millioner kroner til forskning og innovasjon i samarbeid med de beste miljøene i Europa. Det gir en returandel på hele fem prosent.

Postet:
2021-10-28 11:24:04