Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Norske virksomheter som utmerker seg er @SINTEF, @NTNU, NORCE Norwegian Research Centre, Norges Geotekniske Institutt, @Heroya_parken og @RISEFR. Prosjektene skal blant annet forhindre skogbranner, og utvikle bærekraftige, robuste og rimelige boliger og bærekraftige flyplasser.

Postet:
2021-10-28 11:31:23