Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
‼️Vindkraftutbyggingen på Fosen; etter dommen i Høyesterett 11. oktober vil regjeringen sikre at statens folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk ivaretas. OED vil i første omgang diskutere saken med representanter for reindriften i et møte: https://t.co/JoamEiXbmb

Postet:
2021-10-27 18:30:19

Delt innhold:
Statens folkerettslige forpliktelser overfor reindriften skal sikres
Høyesterett avviste 11. oktober saken om utmåling av ekspropriasjonserstatning til reindriften på Fosen, med den begrunnelse at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig. Retten la til grunn at uten tilfredsstillende avbøtende tiltak, vil vind...