Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@fribonde @MereteFuruberg Nei, men bøndene lev ikkje av økonomien tilskudd for tilskudd. Men av summen av tilskudd og marknadsinntekt. Viss tilskudda berre fortrenger marknadsinntektene vert måla som er sett for jordbruket svært krevande å nå.

Postet:
2018-04-12 21:43:29