Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@bjabaa I fjor auka overføringane med 377 mill kroner. Staten og jordbruket var einige om innretninga på bruken. Fasiten viser inntektssvikt. Det er ikkje mulig å betale seg ut av overproduksjon.

Postet:
2018-04-13 16:25:22