Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@eriklun @RSagvag Å drive med terror er dehumaniserende, ikke utrykket. Skjønner ikke iveren etter å humanisere terrormedlemmer som har dehumanisert seg selv, mens jeg ikke ser den samme iveren etter å fjerne dehumaniserende utrykk som f. eks. "rasist" på folk som overhodet ikke er det.

Postet:
2021-10-23 15:05:09