Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@Smabrukarlaget @landbrukogmat @MereteFuruberg @AJoerstad @BergsetElv @JohnLvstad @NorlandRn @geirpo @Bygdeungdomslag @NaturogUngdom Stort areal, liten traktor 🤠🚜

Postet:
2018-05-06 11:30:44