Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Det er vanlige folks tur, ifølge den nye regjeringen. Og da jeg leste den nye regjeringsplattformen, fant jeg ut at jeg selv er vanlige folk. Det er min tur nå. Jeg får billigere barnehageplass for mine to sønner, om lag 1000 kroner mer på bok hver måneden. Men er det jeg som skal prioriteres? Er det ikke heller de som sliter med å betale regningene i slutten av måneden og som ikke har penger til å sende barna fulltid i barnehagen? Når regjeringen skal gi meg billigere barnehage, tar de fra de som trenger denne støtten mer enn meg. Det bør ikke være min tur nå. Tvert imot bør det være de som trenger hjelp mest sin tur. Rusavhengige som møtes med straff, heller enn hjelp, fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte ned rusreformen i vår. Eller eleven som ikke lenger får velge seg bort fra den nærskolen der han eller hun opplever mobbing. Eller ungdommen, som har brølt for klima og nå må forholde seg til Norges gråeste fossilregjering. Det bør være deres tur nå. Hvis Støre er villig til å legge flosklene vekk, skal jeg love at @venstre.no kommer til å støtte ham på alt som gjør at vi når klimamålene våre, verner naturen, satser på småbedrifter og gir alle mer frihet.

Postet:
2021-10-20 13:11:34