Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
@OveraTommy @erlendfri @littufinkanskje @vaartland @kirken Heldigvis har vi religionsfrihet i Norge :)

Postet:
2021-10-20 16:24:29