Person / Aktør:
Lene Westgaard-Halle
Lene Westgaard-Halle
Parti: H

Innlegg:
Hurdalsplattformen var skuffende svak på klima. Vi la frem en klimaplan vi håper den nye regjeringen følger opp. https://t.co/r5s1XrDJnX

Postet:
2021-10-20 11:44:39

Delt innhold:
Høyres klimakrav til Stortinget: – Det haster
Høyre vil prøve å få Stortinget med seg på et krav om at den nye regjeringen må legge fram sin klimaplan innen utgangen av februar.