Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Dumping av gruveslam i fjordene våre skader naturen, setter bærekraftige arbeidsplasser i fare, og truer samiske rettigheter. Derfor sier Rødt nei til dumping av gruveavfall i Repparfjord. #reddrepparfjord

Emneknagger:

Postet:
2021-10-20 08:02:31