Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
@u16509 @jkmjel @Rotevatn Komitéledervervene fordeles forenklet sagt etter størrelse (dvs de største velger først), og det er partiene selv som velger hvem som skal sitte i hvilken komité.

Postet:
2021-10-20 10:36:14