Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@nykvi @Nationen_as 1. Motivasjonen for å inngå avtale er ikkje er resultat av frykt for Stortinget, men eit uttrykk for at vi ynskjer å følge opp eigne mål for jordbruket jf jordbruksmelding. 2. At det ikkje er ein kostnad for FrP om avtalen endar i brudd er naturligvis feil.

Postet:
2018-05-17 05:30:42