Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@nykvi @Nationen_as 3. At vi ikkje let oss bekymre av undergraving av forhandlingsinstituttet er feil. 4. vi har no inngått avtale på ei ramme på 3,5 prosent gitt bedre marknadsbalanse. Det er i tråd med gjeldande inntektsmål, inntektsmålet er avveid mot andre mål i jordbruket. Viktig for oss

Postet:
2018-05-17 05:35:26