Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@nykvi @Nationen_as 5. Innretninga frå statens tilbud ligg i hovudsak fast. Jordbrukets partar forheld seg til føringane frå 2014 om utflating av tilskot, og fjerning av tak. 6. Vi får rydda opp i svinenæringa. 7. Vi får eit kornoppgjer som er særs godt.

Postet:
2018-05-17 05:37:49