Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
SVs nestleder @kirstibergsto blir leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite! Hun får ansvar for å behandle viktige saker som et trygt og organisert arbeidsliv, et Nav som er tilpassa folk, at folk har lønn eller inntekt det går an å leve av og velferdsstatens grunnmur. ❤💚

Postet:
2021-10-18 12:32:53