Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Nå går det an å ta klimavennlig tog til Gøteborg. Og utover høsten gjenopptas flere av togtilbudene mellom Norge og Sverige. https://t.co/MTzxnHsmpd

Postet:
2021-10-18 16:34:43

Delt innhold:
Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser
– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten o...