Person / Aktør:
Finansdepartementet
Finansdepartementet

Innlegg:
Vi ønsker å informere om at finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke har privat Twitter. Kontoer som dukker opp i hans navn er derfor falske og vil bli rapportert.

Postet:
2021-10-18 12:26:00