Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
@dyrevern @InfoMattilsynet @Nortura_SA Noko av det som er avdekt er heilt uakseptabrlt. Det vert difor meir kontroll og eige dyrevelferdsprogram. I utgangspunktet er etterlevinga av regelverket eit større problem enn svakt regelverk, men også endringar i det må vurderes.

Postet:
2018-06-05 10:16:52