Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Bilder fra nøkkeloverrekkelsen i Samferdselsdepartementet kan lastes ned fra vår Flickr-konto: https://t.co/VdLNlvmRaP . Alle foto krediteres: Fredrik Naumann https://t.co/Se3GNoj8W4

Postet:
2021-10-14 16:49:14

Delt innhold:
Nøkkeloverrekkelse i Samferdselsdep - 2021
Bilder fra nøkkeloverrekkelse - ny samferdselsmininster 14.10. 2021