Person / Aktør:
Jon Georg Dale
Jon Georg Dale
Parti: FRP

Innlegg:
Optimisme i norsk jordbruk! Ingenting er betre. Tala kjem seg for kvart år @Senterpartiet er ute av regjering. https://t.co/QpXP5vQVrC

Postet:
2018-06-14 23:47:07

Delt innhold:
Norske bønder meir nøgde enn på mange år
I ei fersk spørjeundersøking, svarar 4000 bønder at dei har betre lønsemd nå enn under den raud-grøne regjeringa.