Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Her er tidspunkt for planlagte nøkkeloverrekkelser i ettermiddag. I Samferdselsdepartementet skjer nøkkeloverrekkelsen kl. 15.45. https://t.co/piM8Yiy7mX

Postet:
2021-10-14 10:43:58

Delt innhold:
Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser
I forbindelse med regjeringsskiftet 14. oktober er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.