Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@sgaarder Det er hentet fra nettet ja, nærmere bestemt https://t.co/TlsueG07cf

Postet:
2021-10-13 21:17:50

Delt innhold:
Statistisk sentralbyrå
I veke 39 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 53,54 kr/kg, ein svak auke på 1,2 prosent samanlikna med veka før. … Etterforskningen ble avsluttet for 297 500 lovbrudd i 2020. Dette medførte 145 800 siktelser overfor 69 900 gjerningspersoner. Et år med annerledes samfunnskontakt har hatt betydning, men flere av utviklingstrekkene fra de foregående årene er samtidig blitt tydeligere. … 2021-versjonen av kartdatasettet Tettsteder er nå ferdig beregnet og tilgjengelig for innsyn i kart.ssb.no. Datasettet