Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@bjorningeb @beritfg @sgaarder Innvandrere er ensartet i den forstand at de alle er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og har selv innvandret til Norge, skal du krangle på det også?

Postet:
2021-10-13 21:19:45