Person / Aktør:
Sivert Bjørnstad
Sivert Bjørnstad
Parti: FRP

Innlegg:
@gautebs @jonasgahrstore Ok, jeg finner ikke det, men at det skal utredes alternativer til nemndene.

Postet:
2021-10-13 14:47:34