Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
I dag la Venstre og regjeringen fram det siste statsbudsjettet i en lang rekke hvor Venstre har fått påvirke og styre prioriteringene. I statsbudsjettet for 2022 er jeg aller mest stolt over at vi fortsetter å styrke Norge på vei ut av pandemien med å satse på kunnskap, kutte utslipp og legge til rette for flere grønne jobber. Mens vi forbereder oss på en periode i konstruktiv opposisjon er vi stolte over å ha levert et budsjett hvor vi legger opp til: ✅ En kraftig økning i CO2-avgiften, slik at utslippene går ned. ✅ At flere skal klare å fullføre videregående opplæring. ✅ Å gjøre det enklere å skape nye grønne jobber. ✅ Økt satsing på lærernes kompetanse. ✅ Styrket arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet. Slik vil vi gi folk flere muligheter og større frihet i hverdagen. Etter åtte år med makt og innflytelse over budsjettene, ser vi tydelige resultater av Venstres gjennomslag: klimagassutslippene går ned, flere fullfører videregående opplæring og næringslivet omstiller seg til grønne løsninger i rekordfart. Jeg er spesielt stolt i dag av at vi følger opp fullføringsreformen, som jeg la frem i vår, med konkrete midler. Vi har prioritert nært en milliard til en rekke tiltak som skal bidra til at flere får vitnemål eller fagbrev i hånden. Det gir flere tusen elever flere muligheter og større frihet fordi Venstre har styrt. Dette er det siste budsjettet jeg leverer som statsråd i denne omgang. Men med et sterkt Venstre på Stortinget skal vi være tydelige på politikken vår også de neste fire årene. Les mer om budsjettforslaget vårt her: [www.venstre.no/statsbudsjett2022)

Postet:
2021-10-12 12:44:16