Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@bjorningeb Mener du i ramme alvor at områder som tidligere hadde hovedsakelig innbyggere uten innvandrerbakgrunn, ikke nå har blitt byttet ut med innbyggere som hovedsakelig har innvandrerbakgrunn?

Postet:
2021-10-13 09:54:40